RESTAURATIE EN CONSERVATIE BEELDHOUWWERK
saving the past for the future...
 

BLOG - RESTAURATIE VAN PORTIEK EN TUINPAVILJOEN RUBENSHUIS, ANTWERPEN

 

Restauratie portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis    Restauratie portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis
Restauratie portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis

Portiek en tuinpaviljoen, en de aanwezige beeldhouwwerken, zijn dringend aan restauratie toe.

 

Van de woning van Rubens zijn twee bouwwerken goed bewaard gebleven: de portiek die de doorgang naar de tuin vormt, en het daarachterliggende tuinpaviljoen. Door de open poort die de portiek in se is, stap je recht de tuin in. Wie voor de portiek staat en erdoorheen kijkt, krijgt een prachtig beeld van het tuinpaviljoen dat net in het verlengde ligt.

Zowel portiek als tuinpaviljoen is rijkelijk voorzien van beeldhouwwerk. In het tuinpaviljoen staan beelden van Honos, Hercules, Bacchus en Venus. Op de portiek zie je beelden van saters, arenden, rammen, bucrania, een grote schelp... Na 400 jaar is het beeldhouwwerk op beide gebouwen aan restauratie toe. Lapis Arte buigt zich graag over de restauratie portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis. We beschouwen dit als een mooie uitdaging.

 

VEELZIJDIGE RUBENS

De meesten kennen Rubens vooral als schilder. Slechts weinigen weten dat hij ook een getalenteerd architect was. Zo werkte hij mee aan de voorgevel, de toren, het hoofdaltaar en de stucwerkplafonds van de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen, naast heel wat altaren. Zijn woning in Antwerpen is een van de zeldzame materiële overblijfselen van zijn talent als architect. Toen hij terugkwam van een verblijf in Italië bouwde hij na 1610 verder aan zijn woning en trok hij zijn schildersatelier op in Italiaanse stijl. Vanzelfsprekend deed Rubens niet alles letterlijk met eigen handen, maar alle ontwerpen waren wel de zijne.

 

RESTAURATIE PORTIEK EN TUINPAVILJOEN RUBENSHUIS

In de achttiende eeuw werden de woning en het schilderatelier van Rubens grondig verbouwd. De portiek en het tuinpaviljoen zijn de meest originele, zelfs authentieke overblijfselen uit de woning van Rubens. Omdat ze geen wezenlijk deel uitmaakten van de woning zijn ze aan de verbouwingen ontsnapt en dus grotendeels in hun originele staat gebleven. Van de portiek werd in de restauratiecampagne van 1937-1946 enkel de gevel aan de tuinzijde grondig vernieuwd. Voor de huidige restauratie spitsen we ons vooral toe op de authentiekere voorzijde.

 

LAPIS ARTE COÖRDINEERT RESTAURATIE PORTIEK EN TUINPAVILJOEN RUBENSHUIS

Vanaf oktober 2017 zet een heel team van restauratoren zijn schouders onder de restauratie van portiek en tuinpaviljoen van het Rubenshuis. Lapis Arte neemt niet alleen een deel van de restauratie op zich, maar doet ook de algemene coördinatie. Het plan van aanpak grijpt terug naar de restauratie van 1937 tot 1946 geleid door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke. We hebben niet de bedoeling de vormen te herstellen of aan te vullen, wel de situatie van toen zoveel mogelijk te behouden en zoveel mogelijk te conserveren. Dat is onze opdracht.

 

PUBLIEK KAN ALLES ZIEN EN MEEBELEVEN

Tijdens de restauratie blijven de site en het museum open en worden de restauratiewerken volledig opengesteld voor het publiek. De bezoekers kunnen de restauratie zien en die ter plekke volgen en beleven, live van op de steiger.

 

POSTS

- Restauratie gevel schildersatelier Rubens met nieuw product

- Rubens ook architect, realiseerde portiek aan Rubenshuis

- Restauratie guirlandes tuinpaviljoen Rubenshuis

- aug 2018: Restauratiewerken aan portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis

- juni 2018: In het tuinpaviljoen heerst vooral scheefstand

- juni 2018: Ooit was de portiek in het Rubenshuis een pak hoger

- juni 2018: Restauratie van schelp en omringende beelden in portiek Rubenshuis

- mei 2018: Hoe restaureren we barsten in natuursteen?

- mei 2018: Restauratie van saters en dolfijnen in portiek Rubenshuis

- mei 2018: Hercules, Venus en Bacchus, al jaren gezellig samen in tuinpaviljoen Rubenshuis

- apr 2018: Tijd voor moulages tijdens de koude wintermaanden

- apr 2018: Wat deden we tijdens de wintermaanden? Vooral reinigen