RESTAURATIE EN CONSERVATIE BEELDHOUWWERK
saving the past for the future...
 

MEDIA

  • Klik hier om alles te lezen over de conservatie en restauratie van de terracotta pieta op het begijnhof in Turnhout.

    (Begijnhofkrant, nr. 45, herfst 2014, De vrienden van het begijnhof van Turnhout, p 14-16)

 

 

  • TENTOONSTELLING LIEFDE & DEVOTIE: HET GRUUTHUSEHANDSCHRIFT, GRUUTHUSEMUSEUM, BRUGGE, 22 MAART - 23 JUNI 2013

    Naar aanleiding van deze tentoonstelling werden door Lapis Arte enkele kunstobjecten geconserveerd, meer specifiek de kraagsteen met musicerende volkslui, de kraagsteen met een vrouw en een oude man, de kraagsteen met Tristan en Isolde en Koning Mark en een schoorsteenwang.
    zie projectfiche

    Meer informatie over de tentoonstelling is terug te vinden in de tentoonstellingscatalogus Liefde & Devotie, Het Gruuthusehandschrift: kunst en cultuur omstreeks 1400, Ludion, 2013.