RESTAURATIE EN CONSERVATIE BEELDHOUWWERK
saving the past for the future...
 

RECENT

 • COLLOQIUM RUBENSHUIS

  De eyecatchers van het Rubenshuis, de portiek en het tuinpaviljoen, zijn terug zichtbaar voor het grote publiek. Na anderhalf jaar is de restauratie in maart 2019 voltooid. Dankzij een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen schitteren portiek en tuinpaviljoen opnieuw en komen de gebeeldhouwde details na een minutieuze behandeling tot hun recht. Op dinsdag 10 september 2019 organiseert het KIK in samenwerking met het Rubenshuis een colloquium over de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen. Meer info over het colloquium vind u terug via de website conf.kikirpa.be/Rubenshuis/ of in deze folder.

 

 • NIEUWE TEAMLEDEN

  In februari en maart 2019 verwelkomden wij onze nieuwe collega’s Jasper Mandiau en Marieken Goovaerts. Jasper versterkt ons team met zijn expertise van de conservatie en restauratie van muurschilderkunst en Marieken is gespecialiseerd in de conservatie en restauratie van metaal.

 

 • METAALRESTAURATIE

  Lapis Arte levert nu ook haar bijdrage aan de instandhouding van het metalen erfgoed. Wij leggen ons toe op de conservatie en restauratie van bronzen sculpturen, edelsmeedwerk en andere metalen van architecturale, religieuze en historische aard. Momenteel werkt onze metaalrestaurator Marieken Goovaerts in het Parc de Mariemont, te Morlanwelz. Het betreft twee bronzen reliëfs ‘Passions humaines’ van Jef Lambeaux (1852-1908).

 

 • RESTAURATIE PORTIEK EN TUINPAVILJOEN, RUBENSHUIS, ANTWERPEN

  De voltooiing van de restauratie wordt ingehuldigd met een Italiaans tuinfeest op zaterdag 27 april 2019. Uit haar stelling ontheven, prijken de portiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis te Antwerpen wederom in volle glorie. De conservatie- en restauratiebehandeling van de portiek en het tuinpaviljoen die Lapis Arte in oktober 2017 aanving in het Rubenshuis te Antwerpen werd op donderdag 28 maart 2019 succesvol afgerond.

  De portiek en het tuinpaviljoen zijn de enige nog originele bouwwerken van het Rubenshuis die bovendien door Rubens zelf werden ontworpen en zijn rijkelijk voorzien van beeldhouwwerk. De ingrepen waren voornamelijk gericht op het optimale behoud van het authentieke materiaal inclusief de relevante materiële toevoegingen en wijzigingen die in het verleden werden uitgevoerd. Het eindresultaat grijpt terug naar de restauratie van 1937 tot 1946 die werd geleid door Emiel Van Averbeke.

  Het restauratieteam was samengesteld uit gediplomeerde restauratoren gespecialiseerd in de restauratie van steensculptuur, polychromie, muurschilderkunst en metaal. Aan iedere handeling gingen testreeksen vooraf die in overleg werden geëvalueerd door een gespecialiseerd bouwteam dat de werken opvolgde. Lapis Arte nam niet alleen de restauratie van beide bouwwerken op zich maar fungeerde eveneens als belangrijke vertegenwoordiger in de algemene coördinatie van het project.

 

 • RESTAURATIE SACRAMENTSTOREN, SINT-PIETERSKERK, LEUVEN

  De imposante sacramentstoren van de Sint-Pieterskerk te Leuven wordt gerestaureerd door het Lapis Arte-team. De gotische sacramentstoren die glorieus in de Sint-Pieterskerk te Leuven prijkt, wordt gedurende de derde fase in de restauratie van de kerk gerestaureerd door onze restauratoren. Het gaat om een aanvankelijk deels gepolychromeerde toren rijkelijk voorzien van architecturale decoraties gebeeldhouwd uit een zachte, witte kalksteen. De toren voor de bewaring van het Heilig Sacrament werd ca. 1450 gerealiseerd op basis van de plannen van Matheus de Layens en in opdracht van het broederschap van het Heilig Sacrament. Het 11 meter hoge bouwwerk werd in het verleden meerdere malen overschilderd met mono- en bichrome verflagen.

  Lapis Arte focust zich met de behandeling voornamelijk op het optimale behoud van het historische uitzicht van de sacramentstoren. De fixatie van de opgestuwde en afgebladerde, bichrome verflagen die de gehele toren kenmerken, staat daarbij centraal. Op die manier wordt eveneens het behoud van de onderliggende originele, polychrome stoffering verzekerd. De daaropvolgende reiniging legt zich toe op het verwijderen van het oppervlaktevuil waardoor de oorspronkelijk witte kleur van de verflaag wordt hersteld en de verguldigingen hun glans herwinnen.

  Bijzondere aandacht gaat daarnaast uit naar het stratigrafisch onderzoek van de originele polychromie die zich nog ongeschonden onder de dikke verfpakketten bevindt. Verschillende kleine vensters uitgevoerd door onze restauratoren geven een impressie van de conditie en het uitzicht van deze originele verflaag.

 

 • RESTAURATIE BRONZEN RELIEFS, PARC DE MARIEMONT, MORLANWELZ

  Vanaf maart 2019 zijn de werken van start gegaan in het ‘parc de Mariemont’ te Morlanwelz. 'Passions humaines', twee bronzen reliëfs gemaakt door de Antwerpse kunstenaar Jef Lambeaux (1852-1908), maken deel uit van een waterpartij. Deze kunstwerken vertonen hardnekkige kalkkorsten afkomstig door het harde water in de omgeving. Deze kalkkorsten verstoren ernstig het uiterlijk en de leesbaarheid van de reliëfs en zullen omwille van die reden verwijderd worden.

  Het tweede project omvat een imposant hekwerk gesitueerd aan de wintertuin. Door een langdurige blootstelling aan de elementen vertoont het hekwerk toch wel enige schade. Het hekwerk zal dan ook volledig gerestaureerd worden waarbij ook enkele onderdelen zullen worden gereconstrueerd om de symmetrie van het hekwerk te herstellen.