RESTAURATIE EN CONSERVATIE BEELDHOUWWERK
saving the past for the future...
 

VISIE

Restauratie wordt algemeen gedefinieerd door het ICOM-CC als 'het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand'. Bij de behandeling van kunstvoorwerpen, staan het bewaren van het authentieke materiaal en het respecteren van de waardevolle materiƫle wijzigingen die het object ondergingen in zijn levensloop, centraal.

 

In het geval herstellingen of het vervangen van verdwenen delen zich opdringen wordt de overweging gemaakt hoe men maximaal kan bewaren en minimaal, maar voldoende, kan herstellen op een duurzame manier. Begrippen zoals minimale ingreep, duurzaamheid, gecombineerd met reversibiliteit, herneembaarheid en herkenbaarheid zijn voor ons van groot belang.

 

Het behandelen van kunstvoorwerpen gebeurt door gediplomeerde restauratoren (master niveau) met expertise in het specifieke vakgebied. Voor restauratieprojecten die ook andere vakgebieden overschrijden wordt een multidisciplinair team, samen met externe specialisten, samengesteld.

 

ATELIER

Ons restauratieatelier is gelegen in Balegem, Oost-Vlaanderen, van oudsher gekend voor het ontginnen van de Balegemse steen, vlakbij de E40 afrit Wetteren.

 

Het atelier is gebouwd en ingericht met aandacht voor restauratiecomfort, beveiliging, branddetectie, klimatisatie en persoonlijke veiligheid. Verschillende lokalen staan ter beschikking voor de restauratie van kunstvoorwerpen en de conservatie van museale objecten.

 

De ruimte laat toe meerdere grote objecten gelijktijdig te behandelen. Het lokaal bestemd voor de conservatie van museale objecten blijft altijd stofvrij.