Lapis Arte

Conditierapport in functie van collectiepresentatie Middelheimmuseum

Team

Stad Antwerpen
Middelheimmuseum
Lapis Arte

Opdracht

Conditierapport

Conditierapport in functie van collectiepresentatie Middelheimmuseum

Voor het eerst sinds de oprichting in 1950 wordt het gehele museumterrein van het Middelheim als tentoonstellingsruimte heringericht. Voor de vernieuwing van deze collectiepresentatie in 2023 zal een groot deel van de kunstwerken een nieuwe standplaats krijgen. Om inzicht te krijgen in de huidige staat, hanteringsmogelijkheden en verankeringsmethodes vond er in september 2022 een grote conditierapportering plaats.

Lapis Arte stond in voor de opmaak van de conditierapporten voor de objecten in steen en steenachtige materialen.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?