Lapis Arte

Materiaal-technisch vooronderzoek Christus' Geboortekerk

Team

Lapis Arte
Provincie Antwerpen
Architecten Beeck & Hermans

Opdracht

stratigrafisch kleuronderzoek
materiaal-technisch onderzoek
proefrestauratie

Materiaal-technisch vooronderzoek en proefrestauratie interieur Christus’ Geboortekerk

In de winter van 2021 is een  vooronderzoek gevoerd naar het interieur van de Christus’ Geboortekerk te Antwerpen. De kerk in neoromaanse stijl, gebouwd tussen 1862 en 1886, stond voorheen bekend als de Sint-Jozefkerk. Het onderzoek geldt als voorbereiding en technisch uitwerking voor een restauratiedossier voor het kerkinterieur en het originele meubilair.

In dit onderzoek is een materieel-technisch vooronderzoek uitgevoerd op architecturale onderdelen, muurschilderingen, altaren, stenen en houten meubilair. Vanuit een specifieke conditiebepaling en de uitvoering van diverse proefvlakken zijn behandelingsadviezen uitgewerkt voor de decoratieve afwerkingen en interieurelementen, die waardevol worden bevonden voor het kerkinterieur.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?