Lapis Arte

Materiaal-technisch vooronderzoek 'Rozengrot'

Team

Lapis Arte - VZW Parochiale Werken O.L.V. Bijstand Mijlbeek - BALC en W.A.R.R.P. Architecten -

Opdracht

Vooronderzoek

Materiaal-technisch vooronderzoek Lourdesgrot Mijlbeke

De Lourdesgrot te Mijlbeke beter bekent als de ‘Rozengrot’ is in 1888 gedoopt onder de naam La grotte de Notre Dame Lourdes à Mylbeek. Naar ontwerp van broeder Petrus Van Haelst en pater Carolus Droeshout is de grot door Rudolf Hermans in cementrustiek vervaardigd.

De aanwezige beplanting veroorzaakt heden barsten en breuken in de afwerklagen en heeft waterinfiltratie en erosie tot gevolg. Om een doordachte restauratie te kunnen voeren, wordt er een materiaal-technisch vooronderzoek met proefrestauraties in 2021 verricht.

Dit materiaal-technisch onderzoek maakt deel uit van het grotere vooronderzoek door de studiebureaus BALC en W.A.R.R.P. Architecten en beoogt de restauratie en herwaardering van de grot.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?