Lapis Arte

Restauratie Mariagrot Olsene

Team

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Lapis Arte

Opdracht

Restauratie

Restauratie Mariagrot Olsene

Deze in 1876 ingewijde Mariagrot kwam tot stand als schenking van de familie Piers de Raveschoot, heer van het Kasteel Olsene. De oprichting van het bedevaartsoord kan gekaderd worden in de heropleving van de Mariadevotie, na de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in 1858 in een grot te Lourdes.

De grot is vervaardigd door Constant en Jules Malfait volgens de rocailles-techniek. Hierbij worden verschillende natuurlijke elementen zoals rotsen en boomstronken in cementmortel geïmiteerd. De basisstructuur van de grot bestaat uit bakstenen en natuurstenen, ondersteund met ijzeren profielen. Hierop zijn twee mortellagen aangebracht en ter imitatie van realistische rotspartijen vormgegeven.

In het voorjaar van 2020 werd onderzoek verricht naar de originele technieken, constructie en aanwezige schadefenomenen van de grot.  Er werd vastgesteld dat boom- en plantenwortels tot diep in de afwerklagen en metselwerk waren doorgedrongen en barsten hadden veroorzaakt. Vocht die langs deze barsten kon binnensijpelen heeft tot verdere schade zoals breuken, vorstschade en verpoedering geleid. De oude restauratie ingreep waarbij een grijze cementmortel over de hele grot was aangebracht om lacunes aan te vullen en terug een coherent uiterlijk te bekomen had ook een nefaste impact op de stabiliteit en esthetiek van de grot. Op basis van de inspectie en proefrestauraties werd een aangepast behandelingsvoorstel opgesteld, die in 2022-2023 effectief tot uitvoering kwam.

Toen werd begroeiing verwijderd, beschadigd metselwerk aangevuld en zichtbare ijzeren armaturen roestwerend behandeld. De oude restauratiemortels zijn weggenomen waarna de vrij liggende, originele mortel wordt gereinigd, hersteld en waar nodig aangevuld. Het 19e -eeuwse Mariabeeld uit gepolychromeerde Franse witte steen werd gereinigd en op basis van de resultaten van het kleuronderzoek volgens de originele kleurstelling opnieuw geschilderd. De metalen elementen zoals het hekwerk, de lantaarns en de pomp werden corrosiewerend behandeld en opnieuw geschilderd. De relatief recente sculptuur van H. Bernadette werd gereinigd, hersteld en opnieuw geschilderd. Om H. Bernadette beter in het ensemble van de grot op te laten nemen, werd er een nieuwe sokkel in Belgische blauwe hardsteen gekapt.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?