Lapis Arte

Restauratie meubilair zijbeuken in Sint-Jan-Baptist en-Evangelistkerk, Mechelen

Team

Stad Mechelen
Architecten Beeck & Hermans
Lapis Arte

Opdracht

Restauratie
Conservatie
Materiaal-technisch vooronderzoek

Restauratie meubilair zijbeuken in Sint-Jan-Baptist en-Evangelistkerk, Mechelen

In de periode december 2021 tot november 2022 werden twee zijaltaren en een natuurstenen epitaaf ter nagedachtenis aan kanunnik Rombout Huens, gerestaureerd.
Voor de behandeling van de gepolychromeerde zijaltaren dienden de schilderijen tijdelijk weggenomen te worden. Tijdens deze ontmanteling werden de achterliggende muurschilderingen herontdekt. In functie van een goede bewaring werden de schilderingen materiaal-technisch onderzocht en geconserveerd.

Enkele onderdelen van de altaren werden gedemonteerd en de fundering werd blootgelegd om de interne structuur en stabiliteit te verbeteren en het vochtprobleem aan te pakken. Er werd een nieuwe fundering voorzien, de metselwerkkern werd hersteld en aangetast en/of ontbrekend hout werd vervangen of aangevuld. Na de heropbouw werd de polychromie, die voornamelijk bestaat uit marmerimitatieschilderingen gerestaureerd. De verflagen werden ontstoft en gefixeerd alvorens deze te reinigen. De vergeelde, storende vernis werd weggenomen waarna lacunes werden ingevuld en het geheel werd geretoucheerd en opnieuw vernist.

De kandelaars in messing werden ontdaan van vernis, gereinigd en licht opgepoetst. De zilverkleurige laag werd gefixeerd waarna ze opnieuw werden vernist.
Het epitaaf bestaande uit witte steen, diverse marmers en albast had te kampen met vervuiling, een lokaal verdwenen waslaag en barsten en kleine lacunes in de steen en mortels. De verschillende natuurstenen en vergulding werden gepast gereinigd waarna er op het marmer en albast een beschermende waslaag werd aangebracht.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?