Lapis Arte

Restauratie Monument Funéraire Adolphe Gillis

Team

Communes de Braine-Le Compe
Lapis Arte

Opdracht

Restauratie

Restauratie Monument Funéraire Adolphe Gillis

Het grafmonument van Adolphe Gillis op de begraafplaats van Braine-le-Comte bestaande uit Belgische Blauwe hardsteen en geschilderde metalen kettingen had te kampen met vervuiling, breukvorming ten gevolge van expansieve corrosie van de ijzeren doken, barstvorming en lacunair voegwerk. Om nieuwe barsten te vermijden diende de waterinfiltratie en de spanning tussen de natuursteen en interne metalen elementen aangepakt worden.

De behandeling omvatte de volledige demontage tot op de metselwerkgewelven. Oude ijzeren krammen en doken werden hierbij vervangen door exemplaren in rvs en op het zichtbare metselwerk werd een beschermende pleisterlaag aangebracht. Biologische vervuiling werd gereinigd, barsten geïnjecteerd en het voegwerk vernieuwd. De metalen kettingen werden corrosiewerend behandeld en opnieuw geschilderd.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?