Lapis Arte

Restauratie oorlogsgedenkteken Sint-Martenplein, Sint-Truiden

Team

Stad Sint-Truiden
Lapis Arte

Opdracht

Restauratie

Restauratie oorlogsgedenkteken Sint-Martenplein, Sint-Truiden

Het herdenkingsmonument werd na de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van Victor de Haen (1866-1934) opgetrokken in Euvillesteen met een blauwe hardsteen plint. Centraal bevindt zich het hoogreliëf met in het midden de patroonheilige Sint Trudo. Vooraan is een gesmede bloementuil in bronsimitatie bevestigd en twee recentere lantaarns. Na Wereldoorlog II werd het monument met een vleugel aan weerszijden uitgebreid.

Door het afbreken van de arm van Sint Trudo en andere zichtbare schade werd de restauratie plots dringend. In het voorjaar van 2021 werd het geheel gereinigd en hersteld. Alle injectie- , voeg- en herstelmortels zijn op maat samengesteld en afgestemd op de poreuze Euvillesteen, en de harde blauwe hardsteen in kleur, korrelgrootte, hardheid en afwerking. Door het dichten van barsten en lacunes zijn waterinfiltratie en uitspoeling beperkt waardoor de verwering van het monument wordt vertraagd. Om een optimaal behoud van het monument te garanderen, werd een periodieke monitoring en met aangepast onderhoudsplan opgesteld.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?