Lapis Arte

Vooronderzoek restauratie Bizonbeelden in kunssteen

Team

NV Dredging
Lapis Arte

Opdracht

Vooronderzoek
proefrestauratie

Vooronderzoek restauratie Bizonbeelden in kunststeen

Op de brug over de Schelde tussen Eine en Nederename staan vier imposante bizonbeelden opgesteld. Na verwoesting in WOII werd in 1954 een nieuwe brug gebouwd, identiek aan de originele brug daterend uit 1881. In 1955 werden hierop ook nieuwe bizonbeelden geplaatst. In 1980-1982 werd de Schelde verbreed en was het noodzakelijk een nieuwe brug te voorzien. De vier bizonbeelden en de bronzen gedenkplaten werden gerecupereerd en op de nieuwe brug geplaatst, zij het verder van elkaar en anders georiënteerd als origineel.
Doorheen de jaren zijn de bizonbeelden beschadigd. Er is sprake van verschillende soorten vervuiling en een algemene problematiek van barstvorming. Dit vooronderzoek is er op gericht om de originele structuur en materialen te identificeren, de aanwezige schade in kaart te brengen, de oorzaken van de schade te achterhalen, en de noodzakelijke behandelingen en geschikte technieken uit te kiezen. Op deze manier wordt uiteindelijk een grondig gefundeerd restauratievoorstel geformuleerd. Dit gebeurt aan de hand van verschillende onderzoeken ter plaatse, gecombineerd met een beperkte proefrestauratie. Op basis daarvan wordt tevens een raming opgemaakt voor de toekomstige restauratiewerken.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?