Lapis Arte

Vooronderzoek restauratie Bizonbeelden in kunssteen

Team

NV Dredging
Lapis Arte

Opdracht

Vooronderzoek
proefrestauratie

Vooronderzoek restauratie Bizonbeelden in kunststeen

De eerste brug over de Schelde tussen Eine en Nederename uit 1881 werd vernield tijdens de eerste wereldoorlog. Na WO I schonk de Amerikaanse staat Ohio in 1929 een brug, als gedenkteken voor de Slag aan de Schelde. Op de brug stonden 4 bizons, en verschillende bronzen gedenkplaten. De bizons bestonden uit hetzelfde beton als de bekleding van de brug. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ook deze brug vernield. In 1954 werd een nieuwe brug gebouwd, identiek aan de voorafgaande brug. In 1955 werden hierop ook nieuwe bizonbeelden geplaatst. In 1980-1982 werd de Schelde verbreed en was het noodzakelijk een nieuwe brug te voorzien. De vier bizonbeelden en de bronzen gedenkplaten werden gerecupereerd en op de nieuwe brug geplaatst.

Doorheen de jaren zijn de bizonbeelden beschadigd, gebarsten en vervuild. Dit vooronderzoek was erop gericht om de originele structuur en materialen te identificeren, de aanwezige schade in kaart te brengen, de oorzaken van de schade te achterhalen, en de noodzakelijke behandelingen en geschikte restauratietechnieken uit te kiezen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende onderzoeken ter plaatse, gecombineerd met een beperkte proefrestauratie. Op basis daarvan wordt tevens een raming opgemaakt voor de toekomstige restauratiewerken.

Overzicht projecten
Wil je graag meer informatie over één van onze expertises?